Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to jest karaismus?

 

Karaismus jest autentyczna forma wiary Mojżesza, tak jak była przekazana Ludowi Izraela przez Boga w Torze.
Karaimi uważają Tanach - hebrajską Biblie, jako jedyny religijny autorytet.
Karaimi odrzucają wszystkie dodatki do Tory stworzone przez człowieka, jak na przykład rabiniczne Ustne Prawo, bo w Torze (5M 4:2) jest napisane: Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Wiecznego, waszego Boga, które ja wam nakazuję.

Karaismus zasadniczo odrzuca twierdzenia rabinów, że rabini są jedynym organem, który jest kompetentny do interpretacji Tory.
Karaimi wierzą, że każdy Żyd ma obowiązek studiować Tore, i że każdy Żyd ma prawo interpretować Boże przykazania w oparciu o swoj własny rozum; ponieważ każdy człowiek jest odpowiedzialny (tylko) za swoje osobiście działania, za jego działania nie jest odpowiedzialny żaden centralny autorytet .

Zasada ta jest najlepiej wyrażona w karaimskim motto:

Szukaj dokładnie w Piśmie Świętym a nie polegaj się na opinii kogoś innego. ¹

Karaimi nie odrzucają wszelkiej interpretacji Pisma Świętego, i nie wyjaśniają Pisma tylko dosłownie, ponieważ Pismo Święte możne interpretować.
Karaimi poddaja każda interpretacje Pisma Świętego głębokiej analizie, bez względu na źródło interpretacji.


¹) Karaimskie motto nie mówi nam, że należy odrzucić opinie uczonych. Motto tylko ostrzega przed ślepą akceptacją poglądów, bez weryfikacji ich charakteru w świetle hebrajskiej Biblii.