Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sukot

 

Znaczenie święta Sukot było wspomniane w rozdziale o Jom Terua.

Biorąc pod uwagę wielkie znaczenie święta Sukot jest niezbędne zrozumieć, w jaki sposób należy prawidłowo świętować to święto.
Jeśli chcecie zrozumieć, jak prawidłowo świętować święto Sukot jest niezbędne zupełnie zbadać hebrajską Biblię.
Trzecia Księga Mojżesza nam nakazuje wziąć w pierwszy dzień Sukot z szlachetnych drzew owocowych (inne tłumaczenie owoce szlachetnych drzew), gałęzie daktylowej palmy i gałęzie silnych drzew i wierzb (topoli).
 
W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i z wierzby znad potoku i będziecie się weselić przed Wiecznym, Bogiem waszym, przez siedem dni. (3M 23:40)
Rabiniczna tradycja i rabiniczne prawo każe, żeby części tych czterech typów drzew były w bukiecie (który rabanici nazywają jak lulaw i etrog), i żeby machać tym bulietem podczas nabożeństwa.
Talmud mówi o tym bukiecie:

Rabin Iszmael mówi: Trzy mirty i dwie gałęzie wierzby, jedna gałąź palmy i jeden cytron ...... Rabin Akiwa mówi: Tak samo jak jest jedna gałąź palmy i jeden cytron, tak jest tylko jedna gałązka mirty i jedna gałąź wierzby. (Miszna, Sukot 3:4)
 
Fakt, że dwaj prominentni rabini nie są w stanie porozumieć się nawet w uzgodnieniu specyfikacji lulawu i etroga, to jest na specyfikacji, która była rzekomo dana przez Boga na górze Synaj, karaimi uważają to jako jasny dowód, że słowa z Talmudu nie pochodza od Boga, ale że są tylko dziełem ludzi, ponieważ słowa Boże nie mogą być ze sobą sprzeczne.

Współcześnemu czytelnikowi może być jasne, co właśnie miał człowiek z części drzewa (które był powinny wziąć w pierwszym dniu) zrobić.
 
Wyjaśnienie daje nam następna część hebrajskiej Biblii, księga Nehemiasza:
 
I znaleźli przepis w Zakonie, jaki Wieczny nadał przez Mojżesza, że w czasie święta w siódmym miesiącu synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach I że należy ogłosić i obwołać po wszystkich ich miastach i w Jeruzalemie: Wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki mirtowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane. Wyszedł więc lud i przyniósł, i pobudowali sobie wszyscy szałasy czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego i na placu przy Bramie Wodnej, i na placu przy Bramie Efraimskiej.(Ne 8:14-16)

Jest oczywiste, że według księgi Nehemiasza muszą być
części czterech rodzajów drzew używane jako materiał dla zbudowanie szałasów.
Zgodnie z wersetem 8:15 księgi Nehemiasza wymaga Tora, abyśmy używali czterech rodzajów dla zbudowanie suky (szałasa) - jak jest (w Torze) napisane.
Innymi słowy, kiedy starożytni Izraelici czytali Trzecią księge Mojżesza, oni zrozumieliwerset 3M 23:40 jako nakaz użyć cztery rodzaje drzew jako materiał dla zbudowanie suky (szałasa).
 
Karaimi zawsze woleliinterpretacje księgi Nehemiasza niż sprzeczne interpretacje rabinów, które zawiera Talmud.