Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tekstualne i tekstologiczne wywody dlaczego karaimi odrzucają tzw. ustne Prawo

 

Logiczne zarzuty ku tzw. ustnemu Prawu nie miałyby sensu, gdyby nie były wspierane przez odpowiedne tekstologiczne wywody.
Poniżej przedstawiamy kilka z wielu przykładów, które jednoznacznie pokazują, że Ludowi Izraela było dane tylko pisemne Prawo:

Jeżeli będziesz słuchał głosu Wiecznego, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego Zakonu, jeżeli nawrócisz się do Wiecznego, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej.(5M 30:10)
I spisał Mojżesz ten Zakon, i dał go kapłanom, synom Lewiego, którzy noszą Skrzynię Przymierza Wiecznego, i starszym izraelskim.(5M 31:9)
 
Gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Wiecznego, Boga twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten Zakon przed uszami całego Izraela. (5M 31:11)
Niechaj nie oddala się księga tego Zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. (Jozue 1:8)
 
Potem odczytał wszystkie słowa Zakonu, błogosławieństwa i przekleństwa, wszystko tak, jak było napisane w księdze Zakonu.Nie było ani jednego słowa, które Mojżesz nakazał, którego by Jozue nie odczytał wobec całego zgromadzenia izraelskiego, także wobec kobiet, dzieci i obcych przybyszów, którzy z nimi przestawali. (Jozue 8:34-35)
 

talmud3.jpg

 
Ostatni werset jest de facto podsumowaniem karaimskich argumentów przeciw ustnemu Prawu.
Werset ten dogłębnie jednoznacznie nas informuje, że Jozue czytal każde słowo, które Mojżesz nakazal.
Czytać jest możliwe tylko coś, co jest napisane.
W tym przypadku werset znów nas jednoznacznie informuje, że Jozue odczytal wszystkie słowa Prawa, ściśle tak, jak sąnapisane w księdze Prawa.
Gdyby Mojżesz dał Ludowi Izraela jeszcze jakaś dodatkową ustną Tore, nie byłby Jozue w stanie odczytać wszystkie słowa Prawa, ściśle tak jak jest napisane w księdze Prawa, jak to przykazał Mojżesz.
Te wersety jednoznacznie robią wątpliwa niezbędność ustnego Prawa, bo dlaczego by nam Bóg dał jakeś (wedlug rabinów obowiązkowe) ustne Prawo, i nie rozkazał nam przestrzegać jego przykazań i przepisów?!

Powyższe wspomniane wersety nam pokazują, że Lud Izraela otrzymał od Boga tylko jedno Prawo.
Wszystkie słowa tego Prawa były napisana tak, aby było możne Prawo czytać głośno, i aby słowa Prawa mogły być obserwowane przez Ludu Izraela.
Obserwowanie słow napisanych w księdze Prawa pozwala Ludowi Izraela zyskać życzliwość Wszechmogącego.
 
W wersetach 5M 30:9-10 jest napisane:
 
Obficie obdarzy cię Wieczny, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Wieczny znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami,jeżeli będziesz słuchał głosu Wiecznego, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego Zakonu, jeżeli nawrócisz się do Wiecznego, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej.
 
Z powyższych wspomnianych wersetów wynika, że jeśli Lud Izraela będzie przestrzegać przykazań i przepisów zapisanych w księdze Prawa, Bóg się będzie znów radować.