Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktyczny przykład karaimskiej egzegezy - krytycznego badania tekstu

 

Tefilin i mezuzot
 
Biblijna egzegeza wyjaśnia, interpretuje i krytycznie analizuje Biblię.
Karaimi interpretują Biblię na podstawie głębokiej analizy dostępnych faktów.
 
Jak już było wspomniane, karaimi nie interpretują Bibli tylko dosłownie.
 
Jako przykład można wspomnieć biblijne wersety w odniesieniu do tefilin (filakterii).
 
I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako zicharon między oczyma twoimi, aby Zakon Wiecznego był w ustach twoich, gdyż rękąprzemożną wyprowadził cię Wieczny z Egiptu. (2M 13:9)
 
Niechaj to będzie jako znak na ręce twojej i jako totafot między oczyma twoimi, gdyż ręką przemożną wyprowadził nas Wieczny z Egiptu. (2M 13:16)
 
Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako totafot między twoimi oczyma. (5M 6:8)
 
Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki, i niech będą jako totafot między waszymi oczyma. (5M 11:18)
 
W jednym z czterech wyżej wymienionych wersetów, które odnoszą się do tefilin, jest słowo totafot  (które rabini tłumaczą jako opaska lub przepaska) zamienione słowem zicharon.
Słowo zicharon oznacza pamiątkę lub przypomnienia, i wskazuje, że powinniśmy upamiętniać i pamiętać słowa Boga, jak gdyby były umieszczony między oczyma.
W ten sposób na pewno powyższy wspomniany werset zrozumieli starożytni Izraelici.
Słowo totafot oznacza diadem, tiara,...... a w tym samym sensie jest to słowo nawet używane w Miszny. ¹
 
¹) Miszna informuje nas, że: kobieta nie może chodzić (w czasie Szabatu) na ulicy z wełnianą lub lnianą wstążką lub opaską na głowie .... ani z totafot lub wieńcem, lub z siatką do włosów. Talmud wyjaśnia, że​​ słowo totafot w Miszny oznacza tkany lub metaliczny diadem ...... Rav Huna mówi - biedne kobiety noszą totafot z różnobarwnych materiałów, bogate kobiety noszą totafot ze złota i srebra. ( Miszna, Szabat 6:1, Talmud Babiloński, Szabat 57b).
 
Piąta Księga Mojżeszakaże nam, że powinniśmy mieć ustawicznie w pamięci przykazania, jak mielibyśmy umieścić je przenośnie na nasze głowy jak tiary lub diademy i na nasze ręce jak klejnoty.
 
Motyw zdobienia się z Torą powtórza się w hebrajskiej Biblii dość często.
 
Karaimi w podobny sposób rozumiejąrównież werset, który każe nam napisać słowa Tory na ościeżnicy naszych domów.
 
Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. (5M 6:9)
 
Dlatego karaimi nieprzymocują naościeżnicy swojich domów mezuzot.
 
W obu przypadkach nie jest możliwe wyjaśniać wersety dosłownie, oznaczałoby to ściskać bardzo długi tekst Tory w bardzo małej przestrzeni. ²
 
²) Tora nieinformuje nas, że mogą być napisywane tylko kilka rozdziałów.Natomiastz kontekstu wynika, że ​​jest to bardzo długi tekst, zapisany w rozdziałach 1 aż 30 w Piątej księdze Mojżesza.
 
Następujące wiersze zawierają podobną metaforę jak wersety dotyczące tefillin:
 
Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi! (Przysłów 1:8-9)
 
Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! (Przysłów 3:3)
 
Zachowuj, synu mój, przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki! Utrwal je na zawsze w swoim sercu, i owiń nim swoją szyję. (Przysłów 6:20-21)
 
Strzeż moich przykazań, a będziesz żył, strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy! Przywiąż je do swoich palców i wypisz je na tablicy swojego serca! (Przysłów 7:2-3)
 
Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Wieczny: Złożę mój Zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (Jer 31:32)
 
Wersety Piątej księgi Mojżeszowejkażą nam opiekować sie Tora jako cennym klejnotem, wersety Drugiej księgi Mojżeszowej nam nakazują ochraniać pamięć wyzwolenia z Egiptu, jak gdyby to była tiara lub diadem na naszej głowie, i jakby to był klejnot na naszych rękach.

Ponadto wspomniane wersety zawierają dodatkowe metaforyczne wyrażenia, takie jak:

Aby Zakon Wiecznego był w ustach twoich (2M 13:9)

Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy. (5M 11:18)

Wersety, które rabini łączą
z używaniem filakterii, powinny być przetłumaczone w następny sposób:
 
I będzie ci to* jako znak na ręce twojej i jako pamiątkę(zicharon)między oczyma twoimi, aby Zakon Wiecznego był w ustach twoich, gdyż rękąprzemożną wyprowadził cię Wieczny z Egiptu. (2M 13:9)
[*to = pamiątka wyzwolenia z Egiptu, nie filakterie]
 
Niechaj to będzie jako znak na ręce twojej i jako diadem (totafot)między oczyma twoimi, gdyż ręką przemożną wyprowadził nas Wieczny z Egiptu. (2M 13:16)
 
Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako diadem (totafot1) między twoimi oczyma. (5M 6:8)
 
Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki, i niech będą jako diadem (totafot) między waszymi oczyma. (5M 11:18)

Na podstawie tej analizy doszli karaimi ku wniosku, że nie istnieje
żadne przykazanie zeby naklaść i nosić tefilin lub przymocować mezuzot na ościeżnicy.
Wersety te jednoznacznie przypominają nam, że bardzo ważne jest, aby zawsze przestrzegać przykazań Bożych.²

¹) Słowo totafot pochodzi od hebrajskiego słowa netifa, która oznacza wisiorek w kształcie kropli.

²) Brown - Driver- Briggsów hebrajsko-angielski leksykon - naukowy słownik biblijnego hebrajskiego języka opisywa słowo totafot następującym sposóbom: nakaz ten był pierwotnie metaforą dla trwała pamięć, później Żydzi
zaczęli go pojmować dosłownie, i z tego powodu powstal zwyczaj kłaść filakterie. (str. 378)

 

tefil.jpg