Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pytanie 4 - Czy karaimi interpretują Biblię tylko dosłownie?

Pytanie 4


Czy karaimi interpretują Biblię tylko dosłownie?

Odpowiedź

Jak już było wspomniane, każde słowo Tory (tak samo jak całej hebrajskiej Biblii) może być przedmiotem interpretacji.

Interpretacja musi być w porozumieniu z inną częścią hebrajskiej Biblii  i z jasnym i zrozumiałym sensem tekstu (tak jak zrozumiał ją zwykły Izraelita w czasie otrzymania Tory).


Naprawdę istnieje wiele przykładów, które dowodzą, że rabini używają dosłownej interpretacji wersetów, które karaimi widzą metaforycznie.

Piąta Księga Mojżesza mówi nam, że:

 

Dał im też Mojżesz taki rozkaz: Po upływie każdego siedmiolecia, w roku umorzenia długu, w Święto Szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Wiecznego, Boga twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Wiecznego, Boga waszego, i pilnie spełniali wszystkie słowa tego Zakonu; ich synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Wiecznego, Boga waszego, po wszystkie dni waszego życia na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie.(5M 31:10-13)

 

Tore należy czytać  w każdym siódmym roku przed całym zgromadzeniem Izraela - mężczyzn, kobiet i dzieci.

W czasie, który Tora opisuje, były książki (zwoje) bardzo rzadkie, a te publiczne czytania były głównym źródłem nauki Tory.

 

Musimy przewidywać, że publicznie czytany skomplikowany tekst, który nie byłby przejrzysty i doszczętnie zrozumiały nie mógł być odpowienim żródlem nauki dla większość zwykłych starożytnych Izraelitów (niewolników wyzwolonych z niewoli egipskiej, rolników i pasterzy, którzy nie potrafili czytać i pisać - uwaga tłumacza).

 

Musimy się przenieść poprzez 3500 lat  kulturowej i językowej przepaści, i dokładnie studiować hebrajską Biblię przy pomocy naukowych lingwistycznych metod i przy pomocy metod kontekstowej interpretacji.