Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rabiniczne twierdzenie 1

 

W Torze jest napisane, że zwierzęta muszą być ubite w sposób, jak Bóg przykazał, ale nigdzie w całej Biblii nie jest opisane jak zwierzęta ubijać.

Odpowiedź:


W celu udowodnienia istnienia tzw. ustnego Prawa studenci Talmudu często cytują werset 5M 12:21, który mówi:
 
Jeżeli miejsce, które Wieczny, Bóg twój, wybierze, aby złożyć tam Swoje Imię, będzie zbyt odległe od ciebie, będziesz zarzynał swoje bydło i owce, które dał ci Wieczny, jak ci rozkazałem, i będziesz jadł w swoich bramach, ile tylko zapragnie twoja dusza.
 
Rabini twierdzą, że wyrażenie jak ci rozkazałem odnosi się do części ustnego Prawa, która wyjaśnia sposób uboju zwierząt. Naprawdę są "poprawne" sposoby uboju zwierząt, jak określa ich Talmud, tylko opisy rabinicznych zwyczajów, a nie prawem Bożym.

Powyżej wspomniane rabiniczne twierdzenie całkowicie pomija kontekst wersetu.
Kilka wersetów wcześniej dowieimy się, że sam tekst Tory wprost rozkazuje w jaki sposób musimy zwierzęta ubijać:
 
Tylko krwi nie będziecie jeść, wylejecie ją na ziemię jak wodę.(5M 12:16)

Z tego wersetu dowiadujemy się, że dokładny uboj zwierzęcia musi być wykonany tak, że krew musi wyciec na ziemi, to znaczy, że krew nie może zesztywnieć w żyłach ubitego zwierzęcia (na przykład w przypadku nierytualnego uboju przez udławenie, uduszenie dwutlenkiem węgla (drób i owce), uduszenie w komorze próżniowej (drób), uśmiercania przy pomocy elektrycznego prądu - szczypcem elektrycznym (owce), przebicie do rdzenia kręgowego (bydła i owce), uśmiercania przy pomocy niepenetrującego pistoletu udarowego (bydła i owce) lub uderzenie w głowę, tj. w przypadku sposobów uboju dozwolonych w UE - komentarz tłumacza).

Interpretacja ta potwierdza także następny werset:
 
Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem.(5M 24:23)

Naprawdę werset
5M 12:21 mówi, że jedynym warunkiem uboju jest usunięcie krwi, której nie wolno jeść.

 

sinai.jpg