Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rabiniczne twierdzenie 3

 

Z Księgi Daniela wynika, że Daniel modlił się trzy razy dziennie skierowany do Jerozolimy. Informacje o liczbie modlitw i o kierunku modlitw Daniel znalazł w tzw. ustnym Prawie, ponieważ Tora nie zawiera tych informacji.
 
Odpowiedź:
 
Księga Daniela informuje nas:
 
A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. (Daniel 6:11)
 
Rabini i studenci rabinicznych seminariów twierdzą, że pisana Tora nie nakazuje nam modlić się skierowany do Jerozolimy, ani nam nie nakazuje ile razy w ciągu dnia powinniśmy się modlić; z tego powodu powyżej wspomniany werset według nich dowodzi, że te informacje muszą być zawarte w ustnej Torze.
Powyższe wspomniane twierdzenie pokazuje na zasadniczą różnicę między karaimi i wyznawcami Talmudu.
Karaimi wierzą, że w hebrajskiej Biblii jest każde słowo wspomniane od jakiejś konkretnej przyczyny, i z tego powoduużywają całą hebrajską Biblię dla wywodzenia zasad religijnych i dla wywodzenie znaczenia każdego indywidualnego przykazania, natomiastwyznawcy Talmuduopierają się wyłącznie na Torze i Talmudzie.
 
Prawda jest taka, że Tora nie nakazuje modlitwę skierowaną ku Jerozolimie, ten sposób modlenia pochodzi z czasów Pierwszej Świątyni Salomona.
 
Król Salomon pod wpływem natchnienia Bożego mówi, że jeśli jesteśmy niedobrowolnie w obcym kraju, lub jeśli robimy w obcym kraju jakieś Boże dzieło, modlimy się w kierunku Jerozolimy, aby Bóg podtrzymal naszą działalność.
 
Król Salomon powiedział:
 
Gdy twój lud wyruszy na wojnę przeciwko swojemu nieprzyjacielowi, drogą, którą Ty ich wyślesz, i pomodlą się do Wiecznego, zwróceni w stronę miasta, które wybrałeś, i w stronę przybytku, który zbudowałem dla twojego imienia. (1 Krl 8:44)
 
Dlatego Żydzi, którzy są zewnątrz Jerozolimy, modlą się ku Jerozolimy.

Zasada ta zawiera także:
 
Oddaję pokłon Przybytkowi Twemu Świętemu I wysławiam Imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś Imię i słowo Swoje. (Psalm 138:2)
 
W hebrajskiej Biblii jest wspomniane kilka możliwości ile razy dziennie modlić się.
Daniel modlił się trzy razy dziennie, natomiast autor Psalmu 119 modlił się do Boga siedem razy dziennie:
 
Siedem razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje.(Psalm 119:164)
 
Z tego wynika, że liczba modlitw jest wyborem każdego człowieka.
 
W teraźniejszości ofiary zastepuje modlitwa:
 
Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Wiecznego! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!(Ozeasza 14:3)
 
Niech wznosi się ku tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna! (Psalm 141:2)
 
Większość karaimów modlą się od niedzieli do piątku najmniej dwa razy dziennie, i podczas Szabatu trzy razy dziennie, bo podczas zwyczajnego dnia były wykonawane dwie ofiary i podczas Szabatu były wykonawane dwie codzienne ofiary i jedna specjalna szabatowa ofiara.

W wersecie 6:11 ksiągi Daniela na uwagę zasluguje jeszcze jedna rzecz; Daniel modlił się tak, że trzy razy dziennie klękał na kolana i oddawał hołd Swojemu Bogu, w ten samsposóbmodlił się i w przeszłości.
 
W czasach biblijnych było pełne upokorzenie (pokłon - klęczącz twarząpobliże ziemi) synonimem modlitwy. ¹
 
Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Wiecznym, który nas uczynił! (Psalm 95:6)
 
Oddaję pokłon Przybytkowi Twemu Świętemu I wysławiam Imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś Imię i słowo Swoje. (Psalm 138:2)
 
W krajach wschodnich modlili się wyżej wspomnianym sposóbem aż do późnego średniowiecza nawet rabanici.
W teraźniejszości modla się w ten sposób niektóre ortodoksyjne kongregacje rabanitów w czasie Jom Kippur.
Karaimi w pełni upokarza się podczas wszystkich swoich modlitw.

¹) Hebrajskie słowo לְהִשְׁתַּחֲוֹת lehisztachawot - pokłonić się (licem ku ziemie) jest niekiedy tłumaczone jako modlić się.

 

modlitba.jpg