Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dojrzałość jęczmienia i Nowy Rok

 

Biblijny rok zaczyna się nowym księżycem, który śledzimy po pojawieniu jęczmienia w fazie dojrzałości, które po hebrajsku nazywamy jak awiw.
Tora informuje nas o miesiącu awiw, jako o miesiącuwyzwolenia naszych przodków z niewoli w Egipcie i jako o miesiącu, na który przypada Pasach ¹.
 
Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. (2M 12:2)
Dziś wychodzicie, w miesiącu Abib. (2M 13:4)
Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Siedem dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. (2M 23:15)

¹) Biblijne słowo Pesach odnosi się tylko do paschalną ofiary (korban pesach). Święto znane w języku polskim jako Pesach jest w hebrajskiej Biblii zwane jako Chag haMacot -Święto Przaśników. Aby zapobiegliśmy nieporozumieniam, będziemy używać wyrazów Święto Przaśników i paschalna ofiara.

W niektórych latach jęczmień dosięgnie stadium dojrzałości awiw w dwunastym księżycowym miesiącu, ale w innych latach aż w trzynastym miesiącu.
W 4 wieku wspólczesnej ery zaczęli rabini określać nowy rok na podstawie wyliczeń, zamiast biblijnego ustawienia nowego roku na podstawie dojrzałości jęczmienia w Ziemi Świętej.
System rabiniczny używa 19-letni cykl, który (samowolnie) ustala każdy ​​drugi lub trzeci rok jak przestępny, to oznacza, że​​ na 19-letni cykl przypada siedem przestępnych lat.
Karaimi z Egiptu, Syrii i Ziemi Świętej upoważniali aż do 18 wieku specjalnie wykształcanych członków społeczności, aby na obszarze Ziemi Świętej obserwowali dojrzałość jęczmienia.

Karaimi , którzy żyli w krajach odległych od Ziemi Świętej, nie byli w stanie obserwować dojrzałość jęczmienia, ale nawet te odległe społeczności uważali ustawienie początku roku na podstawie dojrzałości jęczmienia jak najbardziej prawidłowe.
A jeżeli sporadyczniete odległe społeczności odwiedził jakiś karaim z Bliskiego Wschodu, był wypytywany w sprawie awiwu.
W oparciu o te informacje odległe karaimskie społeczności uściślali data świąt.
Odległe karaimskie społeczności nawet nie ukrywali, że bezpośrednio jakbędą błogosławieni i wrócą do ziemi Izraela, zaczną oni znowu ustawiać początek roku według jęczmienia w fazie dojrzałości.
Po powrociedo kraju swoich przodków - do Ziemi Świętej w 20 wieku, odnowili karaimi ustawienie początku roku według dojrzałości jęczmienia.

Do 2 wieku wspólczesnej ery używali kalendarza opartego na obserwowaniu dojrzałości jęczmienia nawet i rabanici.
Chociaż rabanici później wymienili obserwowanie dojrzałości jęczmienia na astronomiczne kalkulacje (które karaimi odrzucają), ich święte pisma uznają, że dojrzałość jęczmienia jest ważnym czynnikiem dla określenia początku biblijnego roku.
Brajta - rabiniczne źródło z 2 wieku wspólne ery - wymieniona w Talmudu babilońskim informuje nas:

Nasi rabini uczyli, że rok  ustala się na podstawie trzech rzeczy: awiwu, owoców drzew i równonocy.

 

Na podstawie dwóch z nich jest możne określić rok, ale na podstawie tylko jednej z nich rok nie może być ustawiony. A kiedy jeden z nich jest awiw wszyscy są zadowoleni(Talmud Babiloński, Sanhedryn 11b)

Inna Brajta wymieniona w Talmudzie informuje nas:

Nasi rabini uczyli, że rok  ustala się na podstawie obserwacji awiwa w trzech obszarach: w Judei, Galilei i Transjordanii. Na podstawie dwóch z nich można określić rok, ale na podstawie tylko jednej rok nie może być ustawiony. A kiedy jest jednym z nich jest Judea, wszyscy są zadowoleni, ponieważ Omer (snop zboża - pierwsze płódy przynoszene do Świątyni) może być tylko z Judee. (Talmud Babiloński, Sanhedryn 11b)

A tak nawet źródła rabiniczne uznają ważność obserwowania dojrzałości jęczmienia dla ustawienie początku nowego roku.