Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pierwszy logiczny wywód

 

W hebrajskiej Biblii jest słowo Tora (w sensie zbioru Bożych przykazań, przepisów i praw) zawsze w liczbie pojedynczej.
 
Jeśli byłaby Miszna1 doprawdy (ustna) Tora, absolutnie pewnie pisalo by gdzieś w Piśmie Świętym o dwóch Torach istniała przynajmniej jedna wzmianka.
 
¹ Miszna jest podstawa Ustnej Ustawy rabinów, która była napisana około roku 200 przed obca era przez rabina Jehudu ha-Nasi. Talmud czy Gemara składa się z rabinicznych dyskusji na temat znaczenia i interpretaciji Miszny. Naprawdę istnieją dwa Talmudy, Talmud Jerozolimski finalizowany około roku 350 obciej ery i Talmud Babiloński finalizowany około roku 500 obciej ery w Babilonii. Trzecim zbiórem rabinicznych pism jest Midrasz, który był napisany pomiędzy roky 200 i 900 obciej ery. Miszna, Talmudy i Midrasz tworza Ustna Tora.
 
Pomimo wyżej wymienionych faktów rabanici uparcie trzymają się istnienia dwóch Tor, tj. istnienia pisemnej i ustnej Tory.²
 
² Nasi rabini uczą: jakiś pogan przyszedłku Szammaju i zapytał go, ile Tor wy macie? Dwie, odpowiedział Szammaj: pisemna i ustna Tora. (Babiloński Talmud, Szabat 31a)
 
Słowo Tora, w sensie zbioru Bożych przykazań, przepisów i praw, się w Biblii nigdy nie pojawiają w liczbie mnogiej.
Biblia zawiera tylko termin Tora Mojżesza w liczbie pojedynczej, nigdy w liczbie mnogiej (lub podwójnej) -Tory Mojżesza.

 

talmud4.jpg