Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nowy księżyc

 

Jednym z najbardziej charakterystycznych cech wiernych karaimów jest używanie bezpośrednich obserwacji księżyca dla terminowania początków nowych miesięcy i terminów świąt.
 
Nawet rabanici pierwotnie określali kalendarz w ten sam sposób, jak potwierdzają todługie dyskusje w Misznie (zob. Miszna, Rosz ha-Szana , Miszny 1:3 - 3:1, 4:4).
Rabanici używali kalendarza opartego na bezpośredniej obserwacji nowiu minimalnie do drugiego wieku obecnej ery, ale stopniowo zaczeli go zamieniać kalendarzem opartym na przybliżonych obliczeniach księżycowego cyklu.
 
Karaimi pozostałi wierni biblijnemu kalendarzowi i kontynuowai obserwowanie nowiu także
w średniowieczu, i nów obserwują nawet dzisiaj.
 
Przywiązanie do biblijnego kalendarza było tak głęboko zakorzenione w świadomości karaimów, że określanie świętana podstawie nowiu i awiwu (jęczmienia w fazie dojrzałości awiw) w Ziemi Świętej, stało się częścią ślubnej ceremonii.
 
W czasie Wysokich Świąt karaimi publicznie oświadczają prawdziwość kalendarza opartego na bezpośredniej obserwacji nowiu i awiwu.

Biblia wyraźnie wskazuje na wyjątkowy rozmiar księżyca dla określenia biblijnego kalendarza.
 
Dowodem jest werset 19 w Psalmie 104, który mówi: Uczyniłeś księżyc, aby pory (moadim) oznaczał.
 
Przestrzeganie świąt w odpowiednim czasie jest bezpośrednim przykazaniem Tory, jak jest napisane: Te są uroczystości świąteczne (moadim) Wiecznego, święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych czasach (bemoadam). (3M 23:4)

Podczas większości karaimskich świątecznych nabożeństw czyta ten werset głośno chazan i po nim powtarza go cała karaimska społeczność, aby oświadczyli wierność temu biblijnemu nakazowi.

 

W czasie, gdy Izraelici nie mogli przebywać w Ziemi Świętej, rabini wymyślili system przybliżonych obliczeń księżycowego cyklu i widoczności nowiu w ziemi Izraela.
 
Dziś znowu przebywamy w naszym kraju i mamy możliwość obserwować nowy księżyc z wielu miejsc Izraela.
Obserwacje te udowodnią, że rabiniczne obliczenia księżycowego cyklu i widoczności nowiu są bardzo często błędne.
 
Jeśli zapytacie się rabinów dlaczego uważajasystem ustawiania kalendarza oparty na przybliżonym obliczenii za system oparty na bezpośredniej obserwacji nowiu, rabini zwykle odpowiada, że tylko Sanhedryn może determinować nowy księżyc. ¹
Ponieważ dziś nie mamy Sanhedryn, twierdzą dalej rabini, musimy trzymać się przybliżonych rabinicznych obliczeń nowiu.
 
Ten pogląd wspomina, na przykład, następny artykuł żydowskego ruchu Chabad dotyczący początku Święta Przaśników:
 
.... jeśli istniałby dziś Sanhedryn , nie przypadałby pierwszy dzieńnowego księżyca miesiąca Nisan na niedzielę [ 25-go marcu 2001], ale na wtorek [ 27-go marcu 2001], ponieważ najbliższa możliwość obserwacji Księżyca w nowiu będziew poniedziałek [wieczorem].
(Wywiad z ekspertem na Księżyc w nowiu Dr. Roy Hoffmanem z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie ) ²
 
Dr. Hoffman miał rację, nowy księżyc był obserwowanyw poniedziałek wieczorem, tak jak on (i karaimi) przewidywali.
Karaimi świętowali początek Święta Przaśników w poniedziałek wieczorem, ale rabinici zaczęli świętować o dwa dni wcześniej, to jest w sobotę wieczorem.
To oznacza, że rabinici ostatnie dni Święta Przaśników (który jest określony na podstawie nowiu) jedli powszedni chleb!
 
Z tego powodu nie mogą karaimi akceptować rabinicznego kalendarza i muszą nadal używać kalendarza określonego na podstawie bezpośredniej obserwacji nowiu . ³
 
Rabiniczny kalendarz w przeszłości mógł służyć społecznościam bardzo odległym od Ziemi Świętej, ale w dzisiejszych czasach, kiedy my znowu wróciliśmysię do ziemi Izraela jest czas wrócić się ku bezpośredniej obserwacji nowiu i jęczmienia w stadium dojrzałości awiw.
 
¹) Ironią jest, że rabini twierdzą, że tylko Sanhedryn możedeterminować nowy księżyc, chociaż było to rabini, kto ustanowił system, który (często błędnie) określa za pomocą przybliżonych obliczeń nów.
 
² ) Tseirei Chabad [Młodzież ruchu Chabad], Sichat Haszawua , Paraszat Wajachel - Pekudej , 5761 [ nr. 742 ] str. 4
 
³) Chociaż karaimi ustalająświęta na podstawie bezpośredniej obserwacji nowiu, używajątakżei dokładna metody obliczania fazy księżyca, które pomagają im z wysoka miara dokładności oszacować czas nowiu i które pomagają im przygotować się na świętawcześniej.