Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pytanie 3 - Czy są karaimi uważani za Żydów?

 

Pytanie 3
 
Czy karaimi uważani za Żydów?
 
Odpowiedzieć
 
TAK! Karaimi w państwie Izrael uważani za Żydów.
Każdy obywatel Izraela ma dowód osobisty, który zawiera informacje o religijnej /etnicznej afiliacji właściciela.
Karaimi mają w dowódzie osobistem w sekcji religijna /etniczna afiliacje napisane słowo żydowska.
Karaimów dotyczy izraelske Prawo powrotu (chok ha-szwut חוקהשבות), to jest prawo wszystkich Żydów, bez względu na to, gdzie w świecie żyją; mogą się wrócić do Izraela i uzyskać bezpośrednio izraelskie obywatelstwo.
 
Rząd państwa Izrael nawet wydał w hołdzie karaimów znaczek pocztowy.
 
Nawet ultra-ortodoksyjne rabini, jak na przykładrabin Ovadja Josef - najwyższy duchowy przywódca Żydów sefardyjskich w państwe Izrael uważa karaimów za Żydów.¹
 
¹) Rabin Ovadja Josef, Sze'elot u-teszuwot Jabia Omer (Księga prawnych decyzji), Ewen Haezer, § 12 (koniec). Rabin Ovadja Josef podpiera małżeństwa między karaimami i rabanitami, ta opieka ma być instrument, który ma pomóc sprowadzić karaimów do talmudismu!
 
Niezależnie od tego, co niektórzy karaimi lub talmudysci utwardzają, jest według hebrajskiej Biblii każdy, kto a) jest obrzezany (dotycza się tylko mężczyzn), b) przyjął Bóga Izraela jako swojego Boga i c) Lud Izraela jak swoj lud (i Lud Izraela przyjął go/ją), jest pełnoprawnym Żydem.
 
I rzekł Wieczny do Mojżesza i do Aarona: Oto ustawa o ofierze paschalnej: Żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał. Lecz każdy niewolnik, nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. W jednym i tym samym domu ma być spożyta, ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz; ani kości z niej nie złamiecie. Cały zbór izraelski będzie tego przestrzegał! A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Wiecznego, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani, i wtedy może brać udział w święcie, i będzie zrównany z tubylcem; lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca, goszczącego wśród was. (2M 12:43-49)
 
Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Wiecznego: Wieczny na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Wieczny: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza,przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Wiecznego, aby mu służyć i aby miłować Imię Wiecznego, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Tak mówi Wszechmocny, Wieczny, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni. (Izajasz 56:3-8)
 
Lecz Rut odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój lud mój, a Bóg twój Bóg mój. (Rut 1:16)