Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pytanie 8 - Czy karaimi zapalają szabatowe świece?

 

Pytanie 8
 
Czy karaimi zapalają szabatowe świece?

Odpowiedź
 
Nie! Karaimi wierzą, że zapłon każdego ognia i każdy płonący ogień w czasie szabatu jest to sprzeczne z przykazaniami Tory:
 
Nie będzie gorzeć ogień w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu. (2M 35:3)
 
Sprzeczne z Torą jest rabiniczne błogosławieństwo przemawiane podczas zapalania szabatowych świec:
 
Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król Świata, który uświęcił nas swoimi przykazaniami i nakazał nam zapalać świecę na Szabat. (Napisane przez rabinów)

Nigdzie w Torze, a nawet nigdzie w rabinicznym ustnym Prawie, nieznajdujemy przykazanie nakazującego zapalać szabatowe świece.

Przemawiane powyżej wspomnianego rabinicznego błogosławieństwa jest bezpośrednim złamaniem przykazania Tory, które zabrania nam dodawać coś do praw Tory lub usunąć coś z praw Tory:
 
Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Wiecznego, waszego Boga, które ja wam nakazuję. (5M 4:2)

 

sabat.jpg