Jdi na obsah Jdi na menu
 


Psychiczne uzależnienie od tzw. Ustnego Prawa

 

Rabini często twierdzą, że Tora jest tylko jakimś szkieletem żydowskiej wiary.
Szkielet, który koniecznie potrzebuje krwi i mięsa, aby mógł żyć.
Według rabinów Torze daje życie ich Ustne Prawo.
Obiektywne i dokładne badanie hebrajskiej Biblii, dowodzi, że tzw. rabiniczne Ustne Prawo nie jest krwia i mięsem, których Torze brakuje, ale uczciwie jest to głęboka pomyłka, tj. rezultat błędnego poszukiwania prawdziwego znaczenia Pisma Świętego.
Tzw. Ustne Prawo bardzo często kieruje ku błędnym wnioskam z tekstów hebrajskiej Biblii.

To wielka tragedia, że większość Żydów uważa Tore za niekompletny dokument, który musi być dopełniony przez Ustne Prawo rabinów.
Jest to w sprzeczności z tym, o czym bardzo jasno i zrozumiale mówi hebrajska Biblia: Zakon Wiecznego jest doskonały (kompletny), pokrzepia duszę, Świadectwo Wiecznego jest wierne, uczy prostaczka mądrości. (Ps 19:8) ¹
¹) słowo תְּמִימָה temímá tłumaczone jako doskonały ma również znaczenie kompletny.

Powoduje to, że nawet studenci, którzy są szczerze zainteresowani w znalezieniu prawdziwego znaczenia biblijnego tekstu, stają się psychicznie uzależnienie od Ustnego Prawa rabinów.
Są przekonani, że odpowiedzi nie są zawarte bezpośrednio w hebrajskiej Biblii, i z tego powodu uważają za niezbędne szukać odpowiedzi poza Biblią.
Potrzeba Ustnego Prawa rabinów jako niezbędnego instrumentu do interpretacji przykazanii staje się uzależnieniem, które nie pozwala szukać odpowiedzi bezpośrednio w Biblii, nawet jeżeli większość z przykazań i praw jest możliwe wyjaśnić na podstawie poczciwej i dokładnej analizy tekstu.
Tylko minimum tekstu nie można wyjaśnić w ten sposób, a to z powodu, że nie znamy oryginalnego prostego znaczenia niektórych hebrajskich słow, które były jasne absolutne większości Izraelitów w czasie otrzymania Tory. ²

²) Strata znajomości biblijnego hebrajskiego języka jest czynnikiem, który przyczynia sie temu zjawisku. Bardzo często jest niezbędne rekonstruować znaczenia słow lub wersetów, w oparciu o te same lub podobne słowa i wyrażenia zawarte w tekście hebrajskiej Biblii.
 

charedi08.jpg